Ghostsquare

Chodíme světem duchů. Jen o nich ještě nevíme. Ghostsquare to změní.

Sociální síť Ghostsquare je určená pro mrtvá místa. Mrtvé obce, zaniklé vesnice, opuštěná stavení. Často putujeme krajinou a netušíme, že se procházíme po místě, kde byla před pár desetiletími vesnice. Geolokační sítě - jako je Foursquare - nám doposud nabízely možnost najít místa, kde to žije. Projekt Ghostsquare, který využívá API Foursqaure jako svou platformu, nám naopak pomáhá najít místa, kde už to řadu let nežije.

Prvními členy sítě Ghostsquare se stalo 143 obcí, které v České republice zanikly po roce 1945. Drtivá většina z nich zmizela chvíli poté, co je opustili jejich původní obyvatelé, sudetští Němci. Poválečný odsun jako mávnutím proutku vytvořil desítky mrtvých míst.

Nejsou však jediná. Jen v České republice jich je několik tisíc. Nenechme je být dál mrtvé o samotě. Připojme je k síti mrtvých míst: Ghostsquare.

Jak se připojit k naší síti:
1) Vytvořte si falešný účet na Foursquare, pojmenovaný po někom mrtvém
2) Prostudujte si API pro přidávání Venue na Foursquare a naučte se zakládat mrtvá místa pomoci počítače.
3) Vytipujte si mrtvá místa, která chcete připojit ke Ghostsquare
4) Založte pro ně Venue na Foursquare, případně k místu přidejte tip
5) Pošlete nám o nich info, abychom je mohli zveřejnit (ghost@ghostsquare.com)

Josef Šlerka (josef.slerka@ghostsquare.com)

Zvláštní poděkování:
Tvůrcům projektu Zmizelé Sudety, který mapuje duchy již řadu let.
Tvůrcům webu Zaniklé obce, kteří mapují duchy již řadu let.
Jirkovi Němečkovi, který mi pomohl některé duchy dostat do stroje.

Ghostsquare

We live in a world of ghosts, we just don’t know it yet. Ghostsquare is here to change this.

The social network Ghostsquare is meant for dead places. Ghost towns, abandoned villages, ruins. We often wander about the countryside and have no clue that our steps lead us over places where people used to lived years ago. Geo location based services, such as Foursquare, has helped us find places where it “lives”. Ghostsquare project, using Foursquare API as its platform, shall help us find places which were lost years ago.

First points in the Ghostsquare network are 143 municipalities, which disappeared in the Czech Republic after 1945. Vast majority of them vanished soon after their original citizens, Sudeten Germans, were forced to leave. In a short while, the list of dead places got quite big.

But take these just as an example. There are thousands of ghost places in Czech Republic alone. Don’t leave them forgotten, help them join Ghostsquare.

How to connect to the network:
1) Create a fake Foursquare profile (named after a deceased person).
2) Take a look at API for venue adding on Foursquare, learn how to add ghost locations using a computer.
3) Think of ghost venues you want to add to Ghostsquare
4) Create a new venue, optionally leave a comment
5) Let us know about it, so we can publish them (ghost@ghostsquare.com)

Josef Šlerka (josef.slerka@ghostsquare.com)